Royalty-Free Anna walton Photos, orientation: horizontal, dominant color: orange