Royalty-Free Dahlias Photos, orientation: horizontal, dominant color: white