Royalty-Free Greta oto Photos, orientation: horizontal, dominant color: black