Royalty-Free Spores Photos, orientation: horizontal, minimum size: 5k, dominant color: white