Royalty-Free photo: the falzarego pass, plateau, monte averau, croda negra, punta gallina, mountain, mountain group, ampezzo dolomites, dolomites, italy, south tyrol

green grass field near mountain
green grass field near mountain
Public Domain

Photo keywords:

  • cpu-line Aesthetic score 64
  • eye-line Views 1